Smartare förvaltning, enklare vardag

Vi vill skapa mer hållbara byggnader

Vår vision är att främja skapandet av mer hållbara byggnader. Vi strävar efter att utveckla optimerade arbetsprocesser inom fastighetsskötsel, vilket inte bara sätter nya och effektivare standarder på marknaden, utan också genererar värdefulla insikter för våra kunder och branschen som helhet. Genom att digitalisera och analysera de mest manuella arbetsuppgifterna övergår vi från subjektiva bedömningar till datadrivna beslutsunderlag, understödda av modern teknik som AI och maskininlärning. Detta leder till insikter som hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut, effektiviserar arbetet med fastigheterna och gör det mer miljövänligt.

Estate Logs i siffror

2016

grundades Estate Logs

Bolaget grundades i Boden 2016 av en tidigare fastighetsförvaltare som såg behovet av att öka transparensen i branschen och arbeta mer effektivt med fastighetsskötsel. Resultat blev Estate Logs som allt sedan dess hjälper fastighetsägare att optimera det dagliga arbetet med tillsyn, skötsel och felavhjälpande åtgärder. Sedan hösten 2022 är Estate Logs en del av Hyddafamiljen (www.hyddagroup.com).

275

anslutna fastigheter

Estate Logs används i 275 fastigheter spridda över hela Sverige. Varje enskild byggnad har sina unika förutsättningar och behov. Med hjälp av Estate Logs kan fastighetsägare se till att de specifika behoven för varje enskild fastighet tas tillvara och att utfört arbete är helt i linje med de avtal, krav och förutsättningar som finns. Tillsammans utgör de en yta av 1,4 miljoner kvm fördelat på bostäder, omsorgsfastigheter, handelsplatser, kontor samt logistik- och lättindustrilokaler.

600 000

mätvärden

Sedan Estate Logs grundades har mätvärden från hundratals fastigheter genererats i Estate Logs system varje vecka, vilket byggt en databas med över 600 000 mätvärden. Med hjälp av maskininlärning analyseras och optimeras parametrar löpande för att definiera hur lång tid framtida arbetsmoment i gränsdragningslistan ska ta i varje enskild byggnad med sina unika förutsättningar.

Våra ägare

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anders Frölander
CEO
anders@estatelogs.com
Lisa Lindgren
Head of Customer Success
lisa@estatelogs.com
Agnes Bergling
Customer Success Manager
agnes@estatelogs.com

Boka ett möte

Thank you! We will get in touch and book a meeting soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.