Utvecklat för dina behov

För att nå en hög effektivitet behövs system som möter de behov som finns kopplade till fastighetsskötsel och där arbetsledning, uppföljning och hantering av felanmälningar är integrerade på ett och samma ställe. Med träffsäkra resursuppskattningar, resursplanering och skräddarsydda lösningar för varje fastighet, maximerar Estate Logs effektiviteten och minimerar kostnaderna.

Vår app för drifttekniker

I appen ser teknikerna sina dagliga arbetsordrar. De hanterar sina vecko-/månads-/kvartals-/årsuppdrag och hanterar även inkommande serviceförfrågningar. De kan kommunicera direkt med den som gör en felanmälan via en chattfunktion. I appen rapporteras all tid som läggs ned på felanmälan eller andra arbetsordrar. Även material som används kan listas så att förvaltaren kan stämma av mot fakturor för utfört arbete i ett senare skede.

Dashboarden för förvaltare och driftledare

Här arbetar förvaltare och driftledare för att övervaka olika typer av aktiviteter i sina fastigheter. Det finns fyra kategorier att jobba med: Översikten ger insyn i alla händelser som sker och belyser avvikelser tydligt. Under Fastighet hanteras specifika uppgifter för varje enskild fastighet, så som serviceförfrågningar, hantering av filer och annan dokumentation som t.ex. OVK. Felanmälan är en översikt över alla ärenden över hela fastighetsportföljen samtidigt. Rapporter följer upp hur mycket tid som används för rondering, felavhjälpande åtgärder och andra typer av arbetsrapporter. Tidrapporten kan används för uppföljning och fakturering.

Ärendehantering för hyresgäster

Gör det enkelt för hyresgäster att rapportera bekymmer eller problem de stöter på. Eftersom ärendehanteringen är kopplad till vår dashboard så kan driftledare och förvaltare se alla ärenden i realtid. Teknikern på fältet får notis så fort felanmälan är gjord och får på det sättet alltid information om problem direkt när de rapporteras.

Ärendehanteringen går att integrera i er befintliga web eller boendeapp och kan designas efter era önskemål.

Boka ett möte

Thank you! We will get in touch and book a meeting soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.