Smart & effektiv fastighetsdrift

Estate Logs gör fastighetsskötsel enklare och billigare genom tidsoptimering av dagliga arbetsinsatser. Du får även detaljerade insikter om arbetet som utförs.

Vad är Estate Logs

Välkommen till Estate Logs – din partner för effektiv fastighetsdrift. Vi erbjuder djupgående insikter i de specifika tillsynsbehoven för varje fastighet och detaljerad tidsåtgång för dessa uppgifter. Med den här unika kunskapen kan fastighetsägare fullständigt kontrollera vilka åtgärder som behövs, när de bör genomföras, och säkerställa att de utförs korrekt. Informationen lägger grunden för att upphandla fastighetsdrift under nya, mer gynnsamma villkor som inte bara höjer arbetskvaliteten utan också sänker kostnaderna avsevärt.

Låt Estate Logs hjälpa dig att ta kontroll över din fastighetsdrift och maximera både resursutnyttjande, kvalitet och kostnadseffektivitet.

Läs mer om våra tjänster

Estate Logs system säkerställer transparens och effektivitet

För att uppnå en effektiv och välfungerande fastighetsskötsel är det avgörande med ett datadrivet arbetssätt. Estate Logs system optimerar planering och schemaläggning av tillsyn och skötsel på både kort och lång sikt, och säkerställer samtidigt flexibilitet för hantering av dagliga fel och avvikelser. Vårt integrerade system för arbetsledning, uppföljning och hantering av felanmälningar säkerställer att relevant dokumentation och information om specifika förutsättningar finns samlad på ett och samma ställe, och att den systematiskt tillgängliggörs för samtliga inblandade parter.

Läs mer om vårt system

Utvecklat för fastighetsägare, driftledare & tekniker

Med träffsäkra resursuppskattningar och skräddarsydda lösningar för varje fastighet, maximerar Estate Logs effektiviteten och minimerar kostnaderna. Estate Logs är det ideala systemet för alla användare i värdekedjan, designat för att göra fastighetsskötsel enklare, mer effektivt och transparent för alla parter. Du som fastighetsägare får full insyn i driftsverksamheten, du som driftledare får en samlad översikt över det dagliga arbetet, inklusive felanmälningar och myndighetskrav, och du som drifttekniker får fullt stöd i ditt dagliga arbete, med ökad effektivitet och en en enklare vardag som resultat.

Läs mer om hur olika roller arbetar i systemet

Används av:

Effektivisera och skapa kontroll med Estate Logs

Sänkta kostnader

Generellt sett sänker Estate Logs' kunder sina kostnader för fastighetsskötsel med 50-70%. Därutöver minskar felavhjälpande åtgärder, vilket ytterligare bidrar till sänka kostnader och ökad hållbarhet.

Datadrivna beslut

Baserat på Estate Logs datainsikter kan du ta välgrundade och informerade beslut om din fastighetsförvaltning. Analysera trender och mönster för att optimera verksamheten och öka effektiviteten.

Ökad transparens

Estate Logs system ger dig fullständig insyn i hur arbetet i dina fastigheter utförs, vilket ger dig kontroll och skapar en enklare vardag.

Ett axplock av våra kunduppdrag

Slättö Residential minskade sina årliga kostnader för tillsyn och skötsel med drygt 62%  

"Vi har tidigare betalat för vår fastighetsskötsel baserat på schabloner och har även saknat ett bra verktyg för systematisk planering och uppföljning. Under 2023 började vi använda Estate Logs i våra fastigheter, och har därigenom tillgång till relevant data kombinerat med verktyg för optimering och uppföljning." Tommy Jansson, Head of Asset Management Residential, Slättö

Efter implementering av Estate Logs minskade Slättös kostnader från 40 till 15 kronor per kvm.
Brunswick Real Estate minskade sina driftentreprenörskostnader med 50%

"Inom ramen för Brunswick Real Estates verksamhet har vi implementerat Estate Logs på Vanda 3, en 63 000 kvadratmeter blandfastighet med datacenter, lagerlokaler och kontor. Det är inspirerande att se vilka resultat som har uppnåtts på kort tid; bland annat har vi kunnat minska driftentreprenörskostnaden med 50%." David Hävermark, Partner, Brunswick Real Estate.

Efter implementering av Estate Logs halverades kostnaderna för skötsel och tillsyn.
Fastighetsägare i Norra Sverige minskade kostnaden för skötsel och tillsyn med 78%

"Den här fastigheten från 1982 med 138 lägenheter är en riktig framgångshistoria. Efter att ha implementerat Estate Logs arbetsflöde i driften såg vi en omedelbar minskning av underhållskostnaderna med 78% samtidigt som vi upprätthöll vår höga grad av underhållskvalitet.” Asset Manager, Fastighetsägare Boden.

Efter implementering av Estate Logs minskade kostnaden från 50 kr till 11 kr per kvm.

Senaste nyheterna

Nyckeln till kostnadseffektiv förvaltning i fastighetsbranschen
Read more
Estate Logs hjälper Evolv att optimera förvaltningen av fastigheter i hela det svenska beståndet
Read more
Effektivare fastighetsförvaltning med Yieldly
Read more
Ramboll och Hydda investerar gemensamt i svenska proptechbolaget Estate Logs
Read more