November 23, 2023

Estate Logs hjälper Evolv att optimera förvaltningen av fastigheter i hela det svenska beståndet

Evolv, en framstående aktör med fokus på förvaltning och utveckling av lager- och logistikfastigheter, inleder ett samarbete med Estate Logs för att förbättra effektiviteten och produktiviteten inom förvaltningen av Evolvs fastigheter.

Partnerskapet representerar en viktig milstolpe för Estate Logs som tillsammans med Evolv fortsätter sin strävan efter att omforma och effektivisera förvaltningen av fastigheter i Norden. Evolv planerar en utrullning av Estate Logs i hela sin svenska fastighetsportfölj - en total yta på cirka 270 000 kvadratmeter, som sträcker sig från Mälardalen till Skåne.

"Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Estate Logs! Med hjälp av Estate Logs kan vi hantera förvaltningen av våra fastigheter på ett mer resurseffektivt och hållbart sätt, samtidigt som vi kan erbjuda våra hyresgäster högre kvalitet och en förbättrad helhetsupplevelse”, säger Albin Kalm, Head of Property Management på Evolve.

Estate Logs tjänst kombinerar stora mängder insamlad historisk data för tillsyn & skötsel med de tekniska förutsättningarna i varje enskild fastighet för Evolv. Den kombinerade information ger värdefulla insikter som leder till att det planerade arbetet går att uppskatta med hög precision. Estate Logs system följer upp utfört arbete på detaljnivå för att säkerställa att arbetet blir genomfört som planerat.

Samarbetet mellan Estate Logs och Evolv visar på en lovande utveckling inom fastighetsbranschen. Det markerar ett viktigt steg framåt mot en mer effektiv och resurssnål fastighetsförvaltning, där nytänkande står i fokus, och vi är glada att vi också kan stödja alla tillsynsaktiviteter som är kopplade till Evolvs arbete med Miljöbyggnad iDrift” säger Anders Frölander, VD på Estate Logs.

Om Evolv: Evolv, del av Slättö, är ett fastighetsbolag som specialiserar sig på förvaltning och utveckling av kommersiella lager- och logistikfastigheter. Med en portfölj bestående av ett femtiotal fastigheter i Mälardalen, Östergötland, Göteborg, Öresundsregionen och Helsingfors, utgör Evolv en central del av Slättös strategi inom lager- och logistikfastigheter.  

Slättö är en ledande nordisk förvaltare av alternativa investeringsfonder inom fastighetssektorn, med en sammanlagd portfölj av bostäder, samhällsfastigheter och lager- och logistikfastigheter värderad till cirka 17 miljarder kronor.

Om Estate Logs: Estate Logs optimerar det dagliga arbetet med tillsyn, skötsel och felavhjälpande åtgärder genom att samla in och analysera data av utfört arbete från hundratals fastigheter över flera år. Med hjälp av maskininlärning optimeras parametrar löpande för att definiera tidsåtgången för olika arbetsmoment i varje enskild byggnad. Estate Logs, grundat 2016, är sedan hösten 2022 en del av Hyddafamiljen.

Kontakt Estate Logs: Anders Frölander
Telefon: 070-203 03 48
E-post: anders@estatelogs.com

www.estatelogs.com

Kontakt Evolv: Albin Kalm
Telefon: 076-822 45 33
E-post: albin.kalm@evolvproperty.se

www.evolvproperty.se

www.slatto.se

Latest news

Nyckeln till kostnadseffektiv förvaltning i fastighetsbranschen

I takt med att den teknologiska utvecklingen fortsätter att accelerera, står fastighetsbranschen inför avgörande beslutspunkter. Analyser visar att många fastighetsbolag spenderar upp till 70% mer än nödvändigt på tillsyn och skötsel. Detta beror på en kombination av schablonbaserad prissättning och en ovana vid att utnyttja datadriven optimering. Med hjälp av innovativa digitala verktyg som Estate Logs, kan fastighetsförvaltare inte bara minska kostnader utan också höja servicekvaliteten och effektiviteten i arbetet.

Effektivare fastighetsförvaltning med Yieldly

Yieldy är ett helt nytt koncept för fastighetsförvaltning, som bidrar till att kraftigt minska kostnader och samtidigt öka kvaliteten i förvaltningen och öka det långsiktiga fastighetsvärdet.

Ramboll och Hydda investerar gemensamt i svenska proptechbolaget Estate Logs

Två nya ägare går in i Estate Logs med den gemensamma ambitionen att fortsätta accelerera digitaliseringen av fastighetsbranschen. Hydda, som ägs av bland annat fastighetsbolaget Vasakronan och blq Invest går in som majoritetsägare och Ramboll går in som minoritetsägare.