October 26, 2022

Ramboll och Hydda investerar gemensamt i svenska proptechbolaget Estate Logs

Två nya ägare går in i Estate Logs med den gemensamma ambitionen att fortsätta accelerera digitaliseringen av fastighetsbranschen. Hydda, som ägs av bland annat fastighetsbolaget Vasakronan och blq Invest går in som majoritetsägare och Ramboll går in som minoritetsägare

Kraven på fastighetsägare blir allt tydligare, inte minst gällande klimatpåverkan och energiprestanda. Årligen genererar den byggda miljön ca 50% av de totala koldioxidutsläppen*. Av dessa står driften för 27% årligen. Detta skapar ett behov att digitalisera och få en bättre överblick över data i fastigheten för att hela tiden arbeta med tekniska utvecklingsåtgärder och kunna optimera driften. Vi vill vara med och påverka detta genom Estate Logs säger Martina Skande, VD Hydda Group.

– Det här är en strategisk satsning för Ramboll där vi genom vårt samarbete med Estate Logs kan bidra ytterligare till en hållbar omställning av fastighetsbranschen. Med hjälp av datadriven rådgivning kan vi nu vara en strategisk partner till fastighetsägarna, som verkar i en alltmer teknisk komplex miljö, och göra skillnad också i den operativa fasen av fastighetens livscykel, säger Anette Seger, VD Ramboll Sverige.

– Vi är mycket stolta över att få in så fina bolag som Hydda och Ramboll som nya ägare i Estate Logs. Nu kan vi vidareutveckla vårt kunderbjudande och tillsammans med Ramboll erbjuda datadriven teknisk fastighetsförvaltning som tjänst. Vi har hela tiden haft som mål att kunna kombinera vår digitala plattform med teknisk specialistkompetens för att kunna erbjuda ett helhetskoncept för drift och teknisk utveckling av fastighetsbestånd. Tillsammans med Ramboll och Hydda blir det nu verklighet, säger Björn Lindgren, grundare Estate Logs.

Estate Logs fortsätter nu tillsammans med Hydda och Ramboll sin nordiska expansion.

Latest news

Nyckeln till kostnadseffektiv förvaltning i fastighetsbranschen

I takt med att den teknologiska utvecklingen fortsätter att accelerera, står fastighetsbranschen inför avgörande beslutspunkter. Analyser visar att många fastighetsbolag spenderar upp till 70% mer än nödvändigt på tillsyn och skötsel. Detta beror på en kombination av schablonbaserad prissättning och en ovana vid att utnyttja datadriven optimering. Med hjälp av innovativa digitala verktyg som Estate Logs, kan fastighetsförvaltare inte bara minska kostnader utan också höja servicekvaliteten och effektiviteten i arbetet.

Estate Logs hjälper Evolv att optimera förvaltningen av fastigheter i hela det svenska beståndet

Evolv, en framstående aktör med fokus på förvaltning och utveckling av lager- och logistikfastigheter, inleder ett samarbete med Estate Logs för att förbättra effektiviteten och produktiviteten inom förvaltningen av Evolvs fastigheter.

Effektivare fastighetsförvaltning med Yieldly

Yieldy är ett helt nytt koncept för fastighetsförvaltning, som bidrar till att kraftigt minska kostnader och samtidigt öka kvaliteten i förvaltningen och öka det långsiktiga fastighetsvärdet.