Senaste nytt

May 7, 2024

Nyckeln till kostnadseffektiv förvaltning i fastighetsbranschen

I takt med att den teknologiska utvecklingen fortsätter att accelerera, står fastighetsbranschen inför avgörande beslutspunkter. Analyser visar att många fastighetsbolag spenderar upp till 70% mer än nödvändigt på tillsyn och skötsel. Detta beror på en kombination av schablonbaserad prissättning och en ovana vid att utnyttja datadriven optimering. Med hjälp av innovativa digitala verktyg som Estate Logs, kan fastighetsförvaltare inte bara minska kostnader utan också höja servicekvaliteten och effektiviteten i arbetet.

November 23, 2023

Estate Logs hjälper Evolv att optimera förvaltningen av fastigheter i hela det svenska beståndet

Evolv, en framstående aktör med fokus på förvaltning och utveckling av lager- och logistikfastigheter, inleder ett samarbete med Estate Logs för att förbättra effektiviteten och produktiviteten inom förvaltningen av Evolvs fastigheter.

June 26, 2023

Effektivare fastighetsförvaltning med Yieldly

Yieldy är ett helt nytt koncept för fastighetsförvaltning, som bidrar till att kraftigt minska kostnader och samtidigt öka kvaliteten i förvaltningen och öka det långsiktiga fastighetsvärdet.

October 26, 2022

Ramboll och Hydda investerar gemensamt i svenska proptechbolaget Estate Logs

Två nya ägare går in i Estate Logs med den gemensamma ambitionen att fortsätta accelerera digitaliseringen av fastighetsbranschen. Hydda, som ägs av bland annat fastighetsbolaget Vasakronan och blq Invest går in som majoritetsägare och Ramboll går in som minoritetsägare.