May 7, 2024

Nyckeln till kostnadseffektiv förvaltning i fastighetsbranschen

I takt med att den teknologiska utvecklingen fortsätter att accelerera, står fastighetsbranschen inför avgörande beslutspunkter. Analyser visar att många fastighetsbolag spenderar upp till 70% mer än nödvändigt på tillsyn och skötsel. Detta beror på en kombination av schablonbaserad prissättning och en ovana vid att utnyttja datadriven optimering. Med hjälp av innovativa digitala verktyg som Estate Logs, kan fastighetsförvaltare inte bara minska kostnader utan också höja servicekvaliteten och effektiviteten i arbetet.

Trots den digitala revolutionens genomgripande effekter på olika branscher, kämpar många bolag i fastighetssektorn fortfarande med att hänga med. Det kan vara svårt för fastighetsägare att få insikt i de faktiska åtgärder som utförs i fastigheterna, vilket leder till onödigt höga kostnader för tillsyn och skötsel. En nyligen genomförd analys indikerar att betydande ekonomiska vinster är inom räckhåll med hjälp av digitala innovationer.

Tommy Jansson, Head of Asset Management Residential på Slättö, förklarar: "Som många andra fastighetsägare har vi tidigare betalat för utfört arbete baserat på schabloner. Vi har även saknat ett bra verktyg för att systematiskt planera och följa upp skötsel och tillsyn i våra fastigheter. Sedan april 2023 har vi börjat använda Estate Logs i våra fastigheter, vilket ger oss tillgång till faktisk data och relevant benchmarkdata. Vi har därmed slutat använda schabloner för tillsyn och skötsel. Detta, tillsammans med Estate Logs planerings- och uppföljningsverktyg, som optimerar arbetet som utförs i varje fastighet, har hittills lett till en minskning av årskostnaden för skötsel och tillsyn med 62,5%, från 40 kr till 15 kr per kvadratmeter."

Tillgång till digitala verktyg som Estate Logs, som kan transformera det traditionella tillvägagångssättet hos fastighetsägare, är avgörande för att skapa och bibehålla en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet. Dessa verktyg synkroniserar förvaltare, ägare och driftentreprenörer i en gemensam förståelse av fastighetens behov. Genom att finkalibrera processer och arbetsflöden maximeras effektiviteten och kostnaderna minimeras, vilket leder till förbättrad kvalitet och minskade kostnader för felavhjälpande underhåll.

Fallstudier från framstående fastighetsägare som Brunswick Real Estate och Slättö har visat på faktiska besparingar på mellan 50-60% efter att ha implementerat Estate Logs i driften. Dessa framgångshistorier förstärker tesen att många fastighetsägare har potential att spara sjusiffriga belopp genom att använda digitala verktyg och arbetssätt i driften.

Daniel Daagarsson, Chef Buildings på Ramboll, säger: "För Yieldly är tillgång till rätt digitala verktyg en grundbult i hela konceptet. Kombinationen av Estate Logs datadrivna och detaljerade insikter om fastigheten och en förvaltningsorganisation med hög teknisk kompetens ger oss helt andra förutsättningar att förvalta och utveckla enskilda fastigheter och hela fastighetsbestånd än med traditionella metoder."  

Latest news

Estate Logs hjälper Evolv att optimera förvaltningen av fastigheter i hela det svenska beståndet

Evolv, en framstående aktör med fokus på förvaltning och utveckling av lager- och logistikfastigheter, inleder ett samarbete med Estate Logs för att förbättra effektiviteten och produktiviteten inom förvaltningen av Evolvs fastigheter.

Effektivare fastighetsförvaltning med Yieldly

Yieldy är ett helt nytt koncept för fastighetsförvaltning, som bidrar till att kraftigt minska kostnader och samtidigt öka kvaliteten i förvaltningen och öka det långsiktiga fastighetsvärdet.

Ramboll och Hydda investerar gemensamt i svenska proptechbolaget Estate Logs

Två nya ägare går in i Estate Logs med den gemensamma ambitionen att fortsätta accelerera digitaliseringen av fastighetsbranschen. Hydda, som ägs av bland annat fastighetsbolaget Vasakronan och blq Invest går in som majoritetsägare och Ramboll går in som minoritetsägare.