Skapa kontroll med Estate Logs

Kärnan i Estate Logs består av kunskapen om hur lång tid varje moment i en rondering tar. Allt från myndighetskrav till kontroll av ytterområden, med utgångspunkt i varje fastighets unika behov. Den här kunskapsbanken kombinerat med smarta verktyg för optimerad driftplanering och uppföljning ger möjlighet till kostnadsbesparingar på 50-70% för fastighetsskötseln.

Användandet av Estate Logs består av två delar. Den första fasen är uppstarten, där ni som fastighetsägare får ta del av alla våra insikter om fastighetsskötsel så att ni också kan tillgodogöra er samma resultat som Estate Logs övriga kunder. Den andra delen är förvaltningen av era fastigheter med hjälp av Estate Logs system, för att kunna upprätthålla en effektiv fastighetsskötsel.

Vid uppstart av varje ny kund och fastighet använder Estate Logs en noggrann process som inkluderar genomgång och anpassning av våra verktyg för att säkerställa en smidig start och maximal effektivitet.

Uppstartsfasen - kartläggning av nuläge

01

Fastighetsöversikt

Här läggs grunden till att få en bra fastighetsskötsel och är därför avgörande för ett bra resultat. I detta steget samlas all information om fastigheten och dess tekniska installationer in och sparas i fastighetsöversikten.

02

Gränsdragningslista

Utifrån varje fastighetsöversikt genereras gränsdragningslistor. Grundlistan täcker allt från de enklaste tillsynsuppgifter till de som kräver speciell kompetens som t.ex. SBA, kyla och ventilation. Resultatet för varje fastighet gås igenom med er för eventuella justeringar då det kan finnas unika kontroller som ska läggas till, intervall för hur ofta en uppgift ska göras, etc.

03

Resursberäkning

Med hjälp av information från fastighetsöversikten och gränsdragningslistan beräknar Estate Logs, med en precision på över 90%, hur många timmar per år det tar att förvalta varje fastighet och hur mycket av olika typer av kompetenser och resurser som behövs. Den samlade information används för att optimera befintlig fastighetsskötsel eller för att handla upp ny fastighetsskötsel på ett neutralt och jämförbart sätt.

04

Upphandling

Vi tar hand om alla underlag, förfrågningar och dokument som behövs för att göra en bra upphandling och sammanställer alla offerter i ett jämförbart och lättöverskådligt beslutsunderlag. Driftentreprenören ni väljer använder sedan Estate Logs system för optimerad planering och uppföljning av det arbete som utförs i er fastighet.

05

Uppstart och utbildning

Innan uppstart får alla användare en utbildning och tillgång till dokumentation med fokus på de delar av systemet som är relevanta för just dem. Vi har återkommande avstämningar för att säkerställa att arbetsflödet fungerar på alla nivåer.

06

Uppföljning och support

Under det första året med Estate Logs finns en utarbetad plan för support till nya användare. I det ingår utbildning, stöd i uppföljningsarbetet och framtagande av rapporter. Supporten är mest intensiv i början och trappas ned över året, allt eftersom ni blir mer självgående.

Förvaltningsfasen - full transparens

Efter uppstartsfasen är ni igång. Estate Logs system används för att följa upp allt arbete som utförs och ger er fullständig transparens och kontroll över hur era fastigheter sköts. Att förvaltare och driftorganisation har samma information om vad som sker i fastigheten skapar transparens och samsyn. 

Med hjälp av data från hundratals fastigheter optimerar Estate Logs algoritmer löpande schemaläggning, planering och uppföljning. Fastighetsägare får full insyn i driftverksamheten och kan fatta databaserade beslut. Driftledare får en samlad bild av utfört arbete, inklusive felanmälningar och myndighetskrav. Drifttekniker stöds i sitt dagliga arbete, vilket ökar effektiviteten och säkerställer att rätt åtgärder tas vid rätt tid.

I Estate Logs system följer ni arbetet som utförs i realtid

Estate Logs system är utvecklade för att stödja och underlätta det dagliga arbetet med fastigheterna. För fastighetsskötare och tekniker finns en app för snabb och smidig hantering; för driftledare och förvaltare finns en dashboard som ger en överblick över händelser och eventuella avvikelser, och för hyresgästerna finns ett webbaserat formulär för felanmälan och serviceärenden med enkel åtkomst i både desktop och mobil.

Läs mer om våra system