June 26, 2023

Effektivare fastighetsförvaltning med Yieldly

Yieldy är ett helt nytt koncept för fastighetsförvaltning, som bidrar till att kraftigt minska kostnader och samtidigt öka kvaliteten i förvaltningen och öka det långsiktiga fastighetsvärdet.

Idag lanseras Yieldly – ett Joint Venture mellan Ramboll och Hyddas portföljbolag Estate Logs – som tar sig an fastighetsförvaltning på ett nytt sätt. Genom att kombinera data och teknisk domänexpertis strävar Yieldly efter att optimera byggnaders prestanda, minska driftskostnader och skapa långsiktig värdeökning för fastighetsägare och investerare. Med Yieldly-konceptet går det att minska driftsentreprenörskostnaderna med 50%, vilket har bevisats i de första skarpa projekten. 

"Vår vision med Yieldly är att ge fastighetsägare verktygen de behöver för att fatta informerade beslut", säger Per Rastbäck, Asset Management Director på Ramboll Sverige. "Data utgör grunden för effektiv och hållbar fastighetsförvaltning. Det som särskiljer Yieldly är just dess datadrivna process. Genom att samla in och visualisera data från olika källor och kombinera det med teknisk domänexpertis och fastighetsförvaltning erbjuder vi med Yieldly en helhetslösning", tillägger Per Rastbäck.

Per Rastbäck, Asset Management Director på Ramboll Sverige

Estate Logs har under de senaste åren samlat data och byggt upp intelligens baserat på driftsåtgärder från hundratals fastigheter. Kombinationen av datainsikter från Estate Logs, ytterligare fastighetsinformation, och Rambolls djupa tekniska kompetens gör att Yieldly både kan göra optimeringar i fastigheten på kort sikt samt planera och utföra långsiktigt värdeskapande investeringar och underhåll.

"Inom ramen för Brunswick Real Estates verksamhet har vi testat Yieldly i Vanda 3, en 63 000 kvadratmeter blandfastighet med datacenter, lagerlokaler och kontor. Vi är mycket nöjda med starten på samarbetet! Det är inspirerande att se vilka resultat som har uppnåtts på kort tid; bland annat har vi kunnat minska driftsentreprenörskostnaden med 50%", säger David Hävermark på Brunswick Real Estate.

Yieldly kan agera som en strategisk rådgivare och ge fastighetsägare viktiga insikter i tid vilket gör att de kan förvalta och utveckla sina fastigheter smartare och mer kostnadseffektivt.

"Det gäller att matcha fastigheter med en förvaltning som tar vara på potentialen i varje enskild byggnad. Genom Yieldly skapar vi synergier som från start sänker de operativa kostnaderna, vilket ökar fastighetens värdering. Därmed skapas också utrymme för fortsatta satsningar på hållbarhet", säger Anders Frölander, VD på Estate Logs.

Anders Frölander, VD Estate Logs

För mer information om Yieldly och dess tjänster, besök gärna www.yieldly.se eller kontakta:

Anders Frölander, VD Estate Logs
anders@estatelogs.com

+46 70-203 03 48

Per Rastbäck, Asset Management Director, Ramboll Sverige
per.rastback@ramboll.se

+46 70-181 54 26

Om Yieldly

Yieldly erbjuder en komplett lösning för teknisk fastighetsförvaltning. Genom att kombinera datadrivna insikter med omfattande teknisk kunskap erbjuder Yieldly ett nytt, innovativt tillvägagångssätt som bidrar till att utveckla hållbara byggnader, minska kostnader på kort och lång sikt och öka långsiktigt fastighetsvärde. Yieldly är ett joint venture mellan Estate Logs, del av Hydda, och Ramboll.

www.yieldly.se

Om Estate Logs

Estate Logs optimerar det dagliga arbetet med tillsyn, skötsel och felavhjälpande åtgärder, baserat på insamling av data från hundratals fastigheter under flera års tid. Med hjälp av maskininlärning analyseras och optimeras parametrar löpande för att definiera hur lång tid olika arbetsmoment ska ta i varje enskild byggnad med sina unika egenskaper. Estate Logs grundades 2016, och är sedan hösten 2022 en del av Hyddafamiljen.

www.estatelogs.com

Om Ramboll

Ramboll är ett globalt arkitektur-, ingenjörs- och konsultföretag vars 17 500 experter i 35 länder skapar hållbara lösningar inom områdena Byggnader, Transport, Vatten, Miljö & Hälsa, Arkitektur & Landskap, Energi och Management. Bolaget grundades i Danmark 1945.

www.ramboll.com/sv-se

Latest news

Nyckeln till kostnadseffektiv förvaltning i fastighetsbranschen

I takt med att den teknologiska utvecklingen fortsätter att accelerera, står fastighetsbranschen inför avgörande beslutspunkter. Analyser visar att många fastighetsbolag spenderar upp till 70% mer än nödvändigt på tillsyn och skötsel. Detta beror på en kombination av schablonbaserad prissättning och en ovana vid att utnyttja datadriven optimering. Med hjälp av innovativa digitala verktyg som Estate Logs, kan fastighetsförvaltare inte bara minska kostnader utan också höja servicekvaliteten och effektiviteten i arbetet.

Estate Logs hjälper Evolv att optimera förvaltningen av fastigheter i hela det svenska beståndet

Evolv, en framstående aktör med fokus på förvaltning och utveckling av lager- och logistikfastigheter, inleder ett samarbete med Estate Logs för att förbättra effektiviteten och produktiviteten inom förvaltningen av Evolvs fastigheter.

Ramboll och Hydda investerar gemensamt i svenska proptechbolaget Estate Logs

Två nya ägare går in i Estate Logs med den gemensamma ambitionen att fortsätta accelerera digitaliseringen av fastighetsbranschen. Hydda, som ägs av bland annat fastighetsbolaget Vasakronan och blq Invest går in som majoritetsägare och Ramboll går in som minoritetsägare.